big

绿豆糕

绿豆糕
来源:金秘网

热量:349.00 大卡(每100克)

  • 热量(大卡) 349.00
  • 碳水化合物(克) 73.40
  • 脂肪(克) 1.00
  • 蛋白质(克) 12.80
  • 纤维素(克) 1.20
  • 维生素A(微克) 47.00
  • 维生素E(毫克) 3.68
  • 胡萝卜素(微克) 280.00
  • 硫胺素(毫克) 0.23
  • 核黄素(毫克) 0.02
  • 烟酸(毫克) 6.10
  • 镁(毫克) 87.00
  • 钙(毫克) 24.00
  • 铁(毫克) 7.30
  • 锌(毫克) 1.04
  • 钾(毫克) 416.00
  • 磷(毫克) 121.00
  • 钠(毫克) 11.60
  • 硒(微克) 4.96

评价:京式绿豆糕在加工过程中未添加油脂,所以相对健康,但热量也高,减肥期间可少量食用。

分享到:
客服专线:4006-577-528 客户满意监督信箱:313156896@qq.com