big

猪血

猪血
来源:金秘网

热量:55.00 大卡(每100克)

  • 热量(大卡) 55.00
  • 碳水化合物(克) 0.90
  • 脂肪(克) 0.30
  • 蛋白质(克) 12.20
  • 维生素E(毫克) 0.20
  • 硫胺素(毫克) 0.03
  • 核黄素(毫克) 0.04
  • 烟酸(毫克) 0.30
  • 胆固醇(毫克) 51.00
  • 镁(毫克) 5.00
  • 钙(毫克) 4.00
  • 铁(毫克) 8.70
  • 锌(毫克) 0.28
  • 钾(毫克) 56.00
  • 磷(毫克) 16.00
  • 钠(毫克) 56.00
  • 硒(微克) 7.94

评价:猪血铁含量较高,并且为较好吸收利用的血红素铁,对于缓解女性由于节食造成的贫血有帮助,减肥时可适量食用。

分享到:
客服专线:4006-577-528 客户满意监督信箱:313156896@qq.com