big

素火腿

素火腿
来源:金秘网

热量:211.00 大卡(每100克)

  • 热量(大卡) 211.00
  • 碳水化合物(克) 4.80
  • 脂肪(克) 13.20
  • 蛋白质(克) 19.10
  • 纤维素(克) 0.90
  • 维生素E(毫克) 25.99
  • 硫胺素(毫克) 0.01
  • 核黄素(毫克) 0.03
  • 烟酸(毫克) 0.10
  • 镁(毫克) 25.00
  • 钙(毫克) 8.00
  • 铁(毫克) 7.30
  • 锌(毫克) 1.96
  • 钾(毫克) 24.00
  • 磷(毫克) 115.00
  • 钠(毫克) 675.90
  • 硒(微克) 3.18

评价:素火腿是一种大豆制品,营养成分与大豆接近,虽然蛋白质含量丰富,但含有一定量的脂肪,减肥期间不宜多吃。

分享到:
客服专线:4006-577-528 客户满意监督信箱:313156896@qq.com